Vecka 3

Matematik

Huvudfokus nästa vecka kommer att ligga på att göra omvandlingar mellan olika längdenheter(mm/cm/dm/m). Detta görs genom en trappmodell som har som syfte att ge eleverna en stark fundamental grund när det gäller enhetsomvandlingar. Denna trappmodell möjliggör för eleverna att växla mellan olika enheter på ett säkrare sätt. Detta eftersom de  kopplar olika ”steg på trappan” med olika räkneoperationer.

 

Svenska

Den här terminen kommer  vi att fokusera på läsning. Vi drar igång direkt med en bokcirkel där eleverna kommer att arbeta med boken Jättehemligt av Barbro Lindgren. De kommer att jobba i par och högläsa för varandra i olika former samt svara på frågor kopplade till boken.

Vi kommer även att ha en ”Bokfest” den här terminen. Vi ska tillsammans i klassen läsa ett visst antal sidor(ska fila på exakt hur många som är ett bra och realistiskt mål). Dessa sidor redovisas genom att man, när man läst klart en bok, skriver upp titel på boken och antal sidor på en lapp på anslagstavlan. När vi uppnått målet på antal sidor, kommer eleverna få ha lite ”fest” på en lektion. Festen kommer att vara, att få titta på en film och äta lite goda tilltugg. Hela syftet med Bokfesten är att öka läslusten.

Inom kort kommer vi att börja med läsläxor. Målet är att eleverna ska läsa hemma dagligen. Har man inte ett lånekort på Stockholm Stadsbibliotek, kan det vara bra att fixa det. Mer info om detta kommer senare.

Nästa vecka kommer eleverna även att fortsätta skriva på kapitel 6 i Den Magiska Dörren.

 

//Kalle Persson